Välkommen till Arlövs teater!
Arlövs teater byggdes1892.
Den kallas ibland även för Hundramannasalen och är Arlövs äldsta samlingssal.

Från början byggdes inte huset som teaterlokal utan för Arlövs första sjukkassa, som bildats 1886 under namnet Hundramannaföreningen nr 1, Arlöv.
Detta var före den obligatoriska allmänna siukkassans tid.
Hundramannaföreningens uppgift var att betala ut sjukpenning till sina medlemmar.
Medlemsantalet var begränsat till ett hundra och inträdesavgiften var är 1886 1kr.

Föreningens sammanträden hölls i missionssalen, men för större medlemsarrangemang som julfester och liknande behövde man en rymligare lokal.
Man beslöt att bygga ett eget hus och en tomt inköptes för 1800 kr.
Byggmästare Olof Ahlgren fick i uppdrag att uppföra föreningens hus
till en kostnad som med "vissa inventarier skulle uppgå till 9 300 kr".
Söndagen den 16 oktober 1892 invigdes det nya föreningshuset,
i folkmun döpt till Hundramannasalen.

Många föreningar och sällskap har under årens lopp hållit möten och fester här.
En lite ovanlig roll spelade teatern under arbetslöshetstiden på 1920-talet.
Då bildades "De arbetslösas förening"
Genom deras försorg delades mat ut till de arbetslösas familjer.
Dessa kunde hämta bröd i köket, dit bageriernas brödutkörare lämnat sitt överblivna bröd.
Arlövs Amatörsällskap har under många år roat publiken med både teater-
och revyföreställningar.
En av dess medlemmar var Hugo Franzén, som fortsatte som egen teaterdirektör.
Under 1980-talet anpassades inomhusseenen för den moderna teaterns krav
och en utomhusscen uppfördes.
Idag lever teatern upp igen, då Arlövsrevyn kör sin revy här
- till glädje för besökare, arister och revyhjältar.
Arlövs Nöjesproduktion AB © 2023 Producerad av Jennie Rosengren & Mikael Borgnér